Op 14 februari 2018 jl was de commissievergadering te Hilversum. Hier hebben De Winter Sport en ouders gesproken over het maatschappelijk belang van Zwembad Kerkelanden. Dit heeft ertoe geleid dat op de gemeenteraad van 7 maart de motie “laat het zwembad niet verzuipen” met algemene stemmen is aangenomen.

De vorige huurlocatie Heideheuvel wordt verbouwd, hier komt een nieuw zwembad met meer gebruikers en dus is er geen plek meer voor ons. Het huidige zwembad is op 1 mei jl. gesloten. Op dit moment kan er op zaterdag in Maarssen gezwommen worden en op zondag in Huizen. Beide locaties zijn helaas voor ouders een stuk verder rijden; 300 ouders zien geen kans van deze gelegenheid gebruik te maken..

Eigenaar, Shiva de Winter, is 9 jaar geleden in contact gebracht met planoloog Els Kruijt. Er zijn vele panden en locaties bekeken en telkens is hij door de gemeente gestuurd naar het bedrijventerrein in Kerkelanden. Dit omdat sportfaciliteiten op andere bedrijventerreinen niet werden toegestaan.

In september 2016 kwam het pand op de Franciscusweg 251 – 275 in beeld. Hiervoor is een vooronderzoek ingediend op 26 april 2017.  Op 6-7-2017 heeft de gemeente hierover een positief eindadvies uitgebracht: een zwembad past binnen het bestemmingplan voor dit bedrijventerrein. Het bestemmingsplan is bedrijventerrein-3.

In mei 2017 liepen de onderhandelingen met de verkoper van het pand 251-275 spaak en kwam er een nieuw pand ter beschikking, op de Franciscusweg 229. Dit pand is omstreeks 1986 gebouwd met als doel het plaatsen van een ‘zwembus’. Dit is een vrachtwagen waarop een trailer stond met ingebouwd zwembad. Vanuit deze ‘zwembus van Ome Joop’ is tussen de 20 en 25 jaar lang zwemles gegeven. Het vooronderzoek voor het pand aan de Fransiscusweg 229 kon worden meegenomen vanuit de Fransiscusweg 251 – 275 omdat dit onder hetzelfde bestemmingsplan en bedrijventerrein valt.

 Op 9 oktober 2017 is de aanvraag bij de gemeente gedaan om in het pand een zwembad te bouwen met als doel het geven van zwemlessen. Alle stukken hiervoor zijn ingediend, door meerdere fouten bij de afdeling vergunningen is veel werk dubbel gedaan.

Op 31 oktober 2017 is een zienswijze ingediend door naastgelegen bedrijf Drukkerij de Toekomst. Zij hadden zorg over onder andere de verkeersveiligheid.

Op 8 december 2017 heeft de gemeente na vele verwarrende contactmomenten de omgevingsvergunning geweigerd op basis van parkeren, bouwbesluit en bestemmingsplan. De verkeersveiligheid zou in het geding komen omdat het bedrijventerrein niet voor kinderen is bedoeld en Drukkerij de Toekomst hier overlast van ondervindt. Dit is bijna letterlijk overgenomen uit de zienswijze. Daarnaast zou niet aan het aantal parkeerplaatsen gekomen worden dat verplicht is.

Hierop volgde een gesprek tussen Wethouder Floris Voorink, Planoloog Els Kruijt, Juridisch adviseur wonen en bouwen Geert van ’t Hof, Bouwadviseur en architect Marcel van Brede en Jim Beek, Advocaten Sabine Bonnet en Marcel Groen, Ries de Winter en eigenaar van zwemschool de Winter Sport Shiva de Winter. Voorafgaand werd door Voorink aangeven dat parkeren geen probleem is, hier zou wel worden uitgekomen. Mocht het verkeersveilig in orde zijn, kunnen zij parkeerplaatsen verkopen om aan de parkeernorm te voldoen. Hiernaast gaf Els Kruijt aan dat een zwembad niet in het bestemmingsplan past, want de ‘zwembus’ bleek meer dan 20 jaar lang zonder vergunning op de Franciscusweg zwemlessen hebben aangeboden.  

Verkeersveiligheid
Voorink gaf in bovengenoemd gesprek aan dat de verkeersveiligheid het grootste bezwaar is om de vergunning af te geven. Tijdens dit gesprek is afgesproken dat Shiva de Winter een verkeersonderzoek zou laten doen door bureau Goudappel Coffeng. Uit het onderzoek van Goudappel Coffeng is naar voren gekomen dat er feitelijk geen onveilige situatie is, dat de situatie inderdaad niet ideaal is en dat er diverse mogelijkheden zijn om dit op te lossen. Het in gebruik nemen van het pand door een zwemschool zal niets veranderen aan de huidige verkeerssituatie. Dat kinderen niet gewenst en gevaarlijk zijn op het bedrijventerrein is wel apart,  gezien het feit dat Van Haaren, Burning Heart en dansschool Hilversum gevestigd zitten op ditzelfde bedrijventerrein.  Beide bedrijven richten zich op dezelfde doelgroep namelijk kinderen. Deze bedrijven richten zich ook op oudere kinderen in de leeftijd 6 – 12 die zelfstandig op de fiets komen. Dit in tegenstelling tot zwemschool De Winter Sport die zich richt op kinderen tussen de 3 en 6 jaar die altijd met een ouder of verzorger naar het zwembad komen.

Na de raadsvergadering is er op 19 maart 2018 jl een gesprek geweest met Dhr. De Winter (met advocaat), wethouder F. Voorink en Dhr. G. van ’t Hof. De Winter was in de veronderstelling dat er oplossingsgericht gekeken zou worden naar het aspect verkeersveiligheid, want hier gaf Dhr. Voorink het grootste probleem te zien zoals hij aangaf in de raadsvergadering. Helaas kregen wij alleen te horen dat de gemeente nog in afwachting was van het advies van de politie, wat twee weken daarvoor ook het geval was. Nog geen definitief uitsluitsel.

Brandweer
In de brief van de gemeente van 16 april wordt verwezen naar het advies van de brandweer van 3 april. Waarom is er niet afgewacht op onze reactie met de oplossing?. De gemeente wist dat we met een aanpassing bezig waren, want op 10 april is er een afspraak geweest met dhr. Van Breden, de brandweer en gemeente op locatie (dhr. Kors en Kovacsek), om de vluchtwegen en de brand compartimentering te bespreken. In het gesprek gaven zij aan dat er echt wel oplossingen zijn, die hebben we dan ook uitgewerkt. Dit is eerst aangepast op tekening waarna adviesbureau Vlampunt de berekeningen heeft gemaakt. Het geheel, tekeningen en berekeningen van Vlampunt zijn op 25 april ingediend, en we hebben hier van de gemeente geen reactie meer op ontvangen.

Parkeren
Betreft het parkeerprobleem aan de Franciscusweg: zoals eerder besproken met dhr. Voorink, dhr. van ’t Hof, mw. S. Bonnet (advocaat) en dhr. De Winter, gaf dhr. Voorink aan dat er parkeerplaatsen gekocht kunnen worden. Deze kosten komen te vervallen wanneer De Winter Sport de kosten op zich neemt voor het aanpassen van de verkeersveiligheid. Er worden geen extra parkeerplaatsen toegevoegd alleen door rabat parkeren ontstaat er een veiligere situatie. 

Constructieberekeningen
Omdat er een tekening in het archief ontbrak waren er problemen met de constructieberekeningen. De berekeningen die op 16 maart 2018 zijn ontvangen waren onvoldoende en moesten aangevuld worden. De laatste versie (versie D) is op 30 april ingediend (na het laatste telefoongesprek tussen dhr. Unkel van Ikaabee en dhr. Benschop) waarin het laatste aandachtspunt (schematisering verzwaarde vloerstrook)  is uitgewerkt.

Mw. S. Bonnet heeft 30 april telefonisch gesproken met dhr. Van ’t Hof. Hij vertelde dat de constructeur bezig was met de berekeningen die de week ervoor waren ingediend. De constructeur wilde hier ook de second opinion van de firma Krekon in betrekken. Deze is op 3 mei geüpload naar de gemeente.

Op 8 mei heeft dhr. Unkel van Ikaabee dit nog telefonisch met dhr. Benschop van de gemeente besproken, hier zou een schriftelijke reactie van hun kant op komen, deze hebben we nog niet ontvangen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen

Nieuws

Zwemlessen van start in ‘T Gooische Bad

Vrijdag 7 september 2018, de datum waarop ons nieuwe zwembad haar deuren opent voor zwemlessen! Nadat er maanden lang door verschillende bedrijven keihard is gewerkt aan ons nieuwe zwembad kunnen wij aanstaande vrijdag de eerste zwemlessen geven!

Nieuws

Stem nu! Wat wordt de naam van ons nieuwe zwembad?

De stemmen zijn geteld en de uitslag is binnen!  Bekijk ons filmpje om te zien wat de winnende naam van ons zwembad is geworden!   

Nieuws

Bedenk een naam voor het zwembad en win €500,-

Tot 14 juli 2018 kun je een naam voor het zwembad in Kerklanden inzenden. De jury kiest uit alle inzendingen 3 namen en maakt de selectie op 18 juli bekend. Op deze namen kan van 18 juli tot en met 31 juli gestemd worden. Tijdens de opening van het zwembad wordt de naam van het zwembad en de winnaar van het geldbedrag van €500,- bekend gemaakt!