De druk op de gemeente neemt toe inzake ons nieuwe instructiebad. Na een jarenlange goede samenwerking met de gemeente voor het zoeken naar een locatie is op het laatste moment de omgevingsvergunning niet verleend. Dit heeft voor ons als consequentie een hoop extra rekeningen en een enorme financiële tegenslag door dubbele huren en alle extra voorzieningen die nodig zijn om alle zwemlessen, ondanks dit voor ons tegenvallende besluit van de gemeente, gewoon door te laten gaan.

Verantwoordelijk wethouder Floris Voorink ( o.a. Sport en verkeer ) heeft zijn zorg uitgesproken over de verkeersveiligheid naar aanleiding van de zienswijzen die drukkerij de Toekomst heeft ingediend. In gesprek met o.a. de planoloog van de gemeente Hilversum, mijn advocaten, mijzelf en de wethouder is afgesproken dat wij door een gerenommeerd bedrijf onderzoek zouden laten doen of de komst van ons instructiebad wel of geen negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Bij goede uitkomst zou er medewerking worden verleend vanuit de gemeente. Het onderzoek is afgerond in de eerste week van januari en liet duidelijk zien dat onze komst geen negatieve maar juist positieve werking zal hebben op het industrieterrein. Hierna was de gemeente weken stil en proberen de verkeerskundigen vanuit de gemeente het onderzoek naast zich neer te leggen met een instelling “ja leuk maar wij blijven bij ons standpunt”.

Aanstaande woensdagavond om 20.00 uur vindt in het gemeentehuis de raadsvergadering plaats waar dit op de agenda staat om te bespreken. Een aantal politieke partijen is reeds opgestaan en de ChristenUnie heeft vragen aan de wethouder ingediend die a.s. woensdag door hem beantwoord dienen te worden. 

Hoe meer mensen, hoe beter! Dus wij zouden jullie willen vragen om samen met ons woensdag avond 14 februari om 20.00 uur aanwezig te zijn in het gemeentehuis in Hilversum om de gemeenteraad ervan te overtuigen hoe belangrijk het is dat ons instructiebad er komt. Zo kunnen we ons samen sterk maken voor de komst van het zwembad ondanks de zwaarwegende onbekende belangen die de gemeente zijn besluit doen verklaren. Pers en media zal hierbij ook aanwezig zijn. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, kunt u ons steunen door onze online petitie te tekenen op www.zwembadkerkelanden.petities.nl

Graag vernemen wij via de mail (info@dewintersport.nl) of u op deze belangrijke avond samen met ons aanwezig bent.

Wij hopen op jullie steun en een grote opkomst!

Hierbij de vragen die de ChristenUnie aan de wethouder zal stellen:

1) Is het college bekend met het onderzoek dat bureau Goudappel heeft uitgevoerd in opdracht van de aanvragers, naar de verkeersveiligheid rondom de gewenste locatie van het zwembad in Kerkelanden?

2) Uit dit onderzoek blijkt dat de inrichting op dit moment niet voldoet aan de richtlijnen voor een duurzaam veilige inrichting. Deelt u deze conclusie?

  1. a) Zo ja, wat gaat u hier aan doen?
  2. b) Zo nee, kunt u onderbouwen waarom u een afwijkende conclusie trekt?

3) Uit het rapport blijkt ook dat momenteel auto’s dubbel staan geparkeerd op de openbare weg. Bent u voornemens om hierop te laten handhaven?

4) Uit het rapport blijkt NIET dat de verkeersveiligheid verslechterd door de komst van een zwembad. Sterker nog, eerder was hier al een zwembad gevestigd en bovendien wordt het probleem van dubbel geparkeerde auto’s opgelost. Deelt u de conclusie van Goudappel dat de realisatie van een zwembad geen duidelijk negatief effect heeft op de verkeersveiligheid ter plaatse?

  1. a) Zo ja, waarom wordt verkeersveiligheid dan als argument gebruikt om dit plan af te wijzen? Ter vergelijking: bij de McDonalds speelt een vergelijkbaar probleem. Er is een verkeersveiligheidsprobleem maar dat staat grotendeels los van de komst van de McDonalds. Waarom wordt hier dan een andere insteek gekozen?
  2. b) Zo nee, kunt u onderbouwen waarom u een afwijkende conclusie trekt?
Categorieën: Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen

Nieuws

Q & A omgevingsvergunning

Informatie over omgevingsvergunning voor bouw zwembad in bedrijfshal Franciscusweg 229.

Nieuws

Nieuws over de verhuizing zwemschool

Eind oktober hebben we het goede nieuws naar buiten gebracht dat zwemschool De Winter Sport begin volgend jaar een eigen zwembad gaat openen.

Nieuws

Verhuisbericht zwemschool De Winter Sport

Goed nieuws: Zwemschool De Winter Sport gaat volgend jaar verhuizen naar zwembad Kerkelanden.