Nieuws

Laat het gemeentehuis vollopen!

Aanstaande woensdag 13 juni is er een commissievergadering in het Gemeentehuis te Hilversum. Tijdens de vergadering krijgen wij tijd om te spreken namens de ouders, het personeel en de zwemschool. De Christen Unie en de SP zullen gezamenlijk vragen stellen aan de wethouder over o.a. de toezegging die is gedaan. Hoe meer mensen, hoe beter! Dus wij zouden jullie willen vragen om samen met ons aanwezig te zijn in het gemeentehuis.

Door Maxime, geleden
Nieuws

Chronologische samenvatting

Op 14 februari 2018 jl. was de commissievergadering te Hilversum. Hier hebben De Winter Sport en ouders gesproken over het maatschappelijk belang van Zwembad Kerkelanden. Dit heeft ertoe geleid dat op de gemeenteraad van 7 maart de motie "laat het zwembad niet verzuipen" met algemene stemmen is aangenomen. Helaas heeft dit er - tot op heden - nog niet voor gezorgd dat er uitsluitsel van de gemeente is gegeven.

Door Maxime, geleden