Nieuws

Chronologische samenvatting

Op 14 februari 2018 jl. was de commissievergadering te Hilversum. Hier hebben De Winter Sport en ouders gesproken over het maatschappelijk belang van Zwembad Kerkelanden. Dit heeft ertoe geleid dat op de gemeenteraad van 7 maart de motie "laat het zwembad niet verzuipen" met algemene stemmen is aangenomen. Helaas heeft dit er - tot op heden - nog niet voor gezorgd dat er uitsluitsel van de gemeente is gegeven.

Door Maxime, geleden